LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018

Sáng ngày 26 tháng 05 năm 2018, trường Tiểu học Phú Thành A2 tiến hành lễ tổng kết năm học 2017-2018.

Toàn thể giáo viên rất vui mừng vì thành quả lao động tích cực của đơn vị đã được ghi nhận qua thành tích tích học tập của các em. Đa số các em đã “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện”, được tuyên dương khen thưởng trong ngày tổng kết năm học. Các hoạt động trên được ghi nhận qua những hình ảnh như sau:

Mở đầu chương trình là phần văn nghệ chào mừng lễ tổng kết.

20180526_074211 20180526_074252 20180526_074259

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đọc diễn văn lễ bế giảng năm học 2017-2018.

20180526_075657 20180526_081523 (1)

Cấp giấy chứng nhận “Hoàn thành chương trình tiểu học”.

20180526_082356 20180526_082954

Khen thưởng thành tích học tập.

20180526_083520(0) 20180526_083735 20180526_084020 20180526_084246 20180526_084655(0)

Phát biểu của đại diện chính quyền xã.

20180526_084757 20180526_085134 20180526_085232

Tập thể gắn kết tình đồng chí sau một năm thực hiện nhiệm vụ.

20180526_090312 20180526_090303 20180526_090248 20180526_090454 20180526_090429 20180526_090603 20180526_090134