Trường tiểu học Phú Thành A2 thuộc huyện Tam Nông là một trường thuộc vùng sâu của tỉnh Đồng Tháp, nằm giáp ranh giữa xã Phú Thành A và xã An Phong, trường có một điểm chính và một điểm phụ.Tổng số phòng học là 09 phòng, 10 lớp.

IMG20170410154158

Trước năm 1992 trường tiểu học Phú Thành A2 thuộc trường PTCS Cấp 1 A Phú Thành, sau năm 1992 trường được tách ra theo quyết định số 120/QĐ. TL ban hành ngày 4 tháng 9 năm 1992 và đổi tên là trường tiểu học B Phú Thành.

Năm 1995 theo quyết định số 22/QĐ.TL ban hành ngày 03 tháng 03 năm 1995 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Đồng Tháp đổi tên trường thành trường tiểu học Phú Thanh A2.

IMG20170410153557

Năm học 2016- 2017 trường có tổng số học sinh là 250/130. Trong đó:

Khối Tổng số lớp Tổng số học sinh Nữ
1

2

3

4

5

2

2

2

2

2

40

53

55

56

46

24

23

32

30

21

TỔNG 10 250 130

Tổng số nhân sự trong năm 2017 là 18 người:

Trong đó:

+       Ban giám hiệu: 02

+       Tổng phụ trách: 01

+       Kế toán – văn thư: 01.

+       Thủ quỹ – y tế học đường: 01.

+       Thiết bị – thư viện: 01.

+       Giáo viên: 12.