Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
QĐ 388/PGD04/10/2021Phòng GD & ĐT Tam NôngPhòng GD&ĐT công bố, công khai quyết toán ngân sách Nhà nước được duyệt năm 2020 Tải về
292/QĐ-PGDĐT12/07/2021Phòng GD & ĐT Tam NôngCông khai tài chính 6 tháng đầu năm 2021 Tải về
77828/05/2021Phòng GD & ĐT Tam NôngCông khai danh mục mua sắp thiết bị dạy học GDMN giai đoạn 2021-2025 Tải về
08/TB-HĐTD30/03/2021Phòng GD & ĐT Tam NôngThông báo trúng tuyển viên chức giáo dục năm 2021 Tải về
31/KHCL-THCSPT12/05/2020Phòng GD & ĐT Tam NôngChiến lược phát triển trưởng THCS Phú Thọ giai đoạn 2020-2025 Tải về
804/QĐ-UBND-HC18/07/2017THCS Phú CườngQUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017-2018 Tải về
59/2012/TT-BGDĐT18/02/2013Tiểu học Hòa Bình 2Thông tư 59 về xây dựng trường chuẩn quốc gia Tải về
119/07/2017THCS Phú CườngKẾ HOẠCH TẬP HUẤN EPORTAL Tải về
03/BGDĐT06/11/2016Tiểu học Phú ĐứcVĂN BẢN 03 VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC Tải về