Hội nghị CBCC Trường tiểu học Phú Thành A2 năm 2017-2018

Sáng nay, 16/9/2017 tập thể giáo viên Trường tiểu học Phú Thành A2 tổ chức Hội nghị CBCC năm học 2017-2018. Tại Hội nghị đồng chí Võ Thị Kim Cúc chủ trì Hội nghị. Các cán bộ, công chức, viên chức đã nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2016-2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017-2018 của cơ quan; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2016-2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017-2018; Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2016-2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017-2018 của cơ quan.

20170916_103334

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả công tác năm 2016-2017 và đề xuất các phương hướng nhiệm vụ triển khai công tác năm 2017-2018; tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2018; tổ chức đăng ký, ký giao ước thi đua.

20170916_103247

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không ngừng rèn luyện, phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương nhà trường; thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan. Hội nghị tổ chức thành công tốt đẹp, đây cũng là bước khởi động cho năm học này.

20170916_103354